Frankrike och Tyskland gör gemensam sak mot kinesisk dumpning

20 maj 2016

De båda ländernas handelsministrar har lagt fram ett gemensamt förslag om att förbättra EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder för att försvara europeisk industri mot subventionerat kinesiskt stål.

Läs mer