Frontex: Färre försökte ta sig in i EU olagligen

16 april 2020

Antalet så kallade olagliga gränspassager in i EU i mars var 4 650 enligt gränsbyrån Frontex. Det är en minskning med närmare hälften jämfört med månaden dessförinnan.