FT: EU vill öka kontrollen vid utländska uppköp

14 augusti 2017

I över hälften av EU-länder finns idag ingen granskning om ett företagsuppköp kan hota nationella intressen. Enligt Financial Times kommer EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker därför att vid sitt årliga linjetal i september att föreslå åtgärder. Det finns en ökad rädsla för att Kina, som kraftigt ökat sina investeringar i EU, kan få en teknisk fördel genom att köpa europeiskt kunnande, samtidigt som landet starkt begränsar EU-investerare på sin egen marknad, rapporterar Financial Times.