Gemensam begäran om krishjälp av EU

25 juni 2018

Lantbruksproducenternas intresseorganisationer i Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen har vänt sig till EU för att få ersättning för de skördeskador som torkan har orsakat, skriver Yle. I petitionen begärs krishjälp både ur EU:s krisbudget och från de nationella budgetarna.