Annons

Glyfosatbeslut kan prövas i EU-domstolen

29 juli 2020

Efter att beslutet om att ge glyfosat fortsatt godkännande fattats, vände sig Bryssels huvudstadsregion till EU-domstolens tribunal för att få beslutet ogiltigförklarat. Domstolens tribunal prövade aldrig frågan, utan avslog hela ärendet utifrån att regionen inte var direkt berörd av beslutet. Regionen överklagade avslaget, och nu har en generaladvokat kommit fram till att den belgiska regionen har rätt att driva ärendet. Det skriver Lantbrukets Affärstidning.