Gotländskt fårkött får EU-skydd

4 november 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
EU-kommissionen meddelar på fredagen att hånnlamb, en typ av kött från gotländska får, får ett geografiskt EU-skydd. Det innebär att bara kött från rasrena gutefår uppfödda på gotländska naturbetesmarker får kallas ”hånnlamb” på EU:s inre marknad. Sammanlagt finns fler än 1 370 produkter med liknande skydd i EU. ■Läs mer