Gränsarbetare uppmanas få speciell gränspassage

30 mars 2020

För att underlätta passagen för gränsarbetare vill EU-kommissionen att medlemsländerna inrättar specifika gränsövergångar. I riktlinjer som lanserades under måndagen identifieras 21 yrkesgrupper, bland annat vårdarbetare, fiskare och poliser. Åtgärderna kan till exempel innebära särskilda öppna körfält vid gränsen.