Grekiska protester mot nya flyktingläger

26 februari 2020

Lokalinvånare på de grekiska öarna Lesbos och Chios protesterar mot bygget av nya flyktingläger, uppger TT/SvD. Kravallpolis har skickats till öarna där hundratals lokalbor samlats för att visa sitt missnöje. Bilar och sopbilar har placerats på vägarna för att hindra byggfordon att ta sig till platserna där lägren, som ska ha kunna inhysa upp till 7 000 personer var, ska byggas.