Grekland måste göra mer för att skydda EU-gräns

12 april 2016

EU-kommissionen inledde i början av året en granskning av hur Grekland sköter skyddet av landets och EU:s ytter gränser. I en utvärdering på tisdagen slår kommissionen fast att Grekland ”gjort stora framsteg” men att ytterligare förbättringar måste göras. ■