Grekland tar emot omplacerade asylsökande

25 augusti 2017

Trots att Grekland tar emot de första asylsökande från andra EU-länder redan om en månad vet inte landets migrationsminister Yannis Mouzalas var de ska placeras. Han förklarar samtidigt att det bara rör sig om ett mindre antal och mottagandet mer ska ses som en vänskaplig och symbolisk handling gentemot EU-länderna däribland Tyskland. Bara de asylsökande som efter att de ankommit EU och Grekland efter mitten av mars i år och därefter fortsatt till andra EU-länder kan komma i fråga att återsändas till Grekland, rapporterar The Guardian.