Grekland till migranter: flytta eller flyttas

8 april 2016
Grekiska myndigheter ger tältande migranter två veckor på sig att ta sig från sina tillfälliga boplatser utanför landets största hamn till ett armébyggt läger. Om det inte sker kommer de flyttas med våld.Läs mer