Annons

Grisslakt kritiseras i EU-undersökning

17 juni 2020

Efter en stor genomgång av grisslakt i EU konstaterar livsmedelssäkerhetsbyrån Efsa på onsdagen att 29 av 30 identifierade problem vid slakt beror på otillräckliga handhavanden av personal och dåligt utformade och konstruerade anläggningar. För grisarna innebär det att slakten ofta föregås av värmestress, törst, långvarig hunger och andningsbesvär.