Grön talmanskandidat utsedd

16 december 2016

Från den gröna partigruppen i EU-parlamentet kandiderar den brittiska ledmoten Jean Lambert till att bli parlamentets nästa talman.