Gröna och socialdemokrater kräver stopp på Turkietförhandlingar

9 november 2016

De gröna och socialdemokratiska partigrupperna i EU-parlamentet vill att medlemskapsförhandlingarna med Turkiet läggs på is mot bakgrund av de senaste månadernas händelser med bland annat tal om att återinföra dödsstraffet och fängslandet av journalister och oppositionella. ■