Hammarberg: Gör mer för romerna

5 april 2017

Regeringen och Europaparlamentet bör verka för en uppgradering av EU:s arbete med att skydda romernas rättigheter. Det hävdar Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, i en rapport för tankesmedjan Tiden på onsdagen om vad som bör göras för att hjälpa romer i Rumänien, Bulgarien och Sverige. Hammarberg anser dessutom att EU-kommissionen bör förbättra sin samordning och låta frågan om romers rättigheter stå direkt under kommissionens högsta ledning.