Handel föreslås bli enklare

19 december 2017

Ett nytt lagförslag från EU-kommissionen på tisdagen ska göra lättare för företag att sälja sina produkter på den inre marknaden så länge de är godkända i ett medlemsland. Företag föreslås även snabbare kunna få reda på om deras produkter får säljas i andra EU-länder än i dag.