Här jobbar utstationerade svenskar

7 mars 2018
Uppdaterad: 9 mars 2018

Över hälften av svenskarna som 2016 utstationerades tillfälligt till ett annat land på EU:s inre marknaden arbetade i Norge, Frankrike och Spanien. Det visar statistik från EU-kommissionen. Sammanlagt utstationerades 11 500 svenskar 2016 medan 39 000 arbetstagare kom från andra europeiska länder för att tillfälligt arbeta i Sverige. Antalet utstationerade i Sverige har fördubblats sedan 2010.