Harry Flam spår fördjupat EU-samarbete

25 mars 2020
Uppdaterad: 25 mars 2020

Det finns anledning att tro att coronapandemin kommer att leda till större samordning inom EU. Det skriver Harry Flam, ordförande i Finanspolitiska rådet, i en lägesanalys med rubriken: Europas ekonomi i fritt fall – vad kan EU:s länder göra? – utgiven av den statliga tankesmedjan Sieps. Han pekar på att det kan komma att krävas samordning när det gäller finanspolitiska åtgärder som riktar sig mot specifika sektorer, till exempel transporter, medicinsk utrustning och hälsovård.