Hemlighetsfullt ministerråd ska granskas

31 juli 2020
Uppdaterad: 31 juli 2020

EU:s ombudsman Emily O'Reilly har inlett en undersökning av hur medlemsländernas regeringar i ministerrådet arbetat under coronakrisen. Mötena har med hänvisning till pandemin hållits på distans och O'Reilly är oroad för att öppenheten i ministerrådet försämrats på grund av bland annat bristande dokumentation.

”En preliminär analys av rådets nuvarande arbetsmetoder väcker flera frågor om öppenhet”, heter det i ett brev från EU-ombudsman till ministerrådets generalsekreterare Jeppe Tranholm‐Mikkelsen.