Höga jurister vill skydda svenska domstolar

8 juni 2017

Med hänvisning till negativa auktoritära och populistiska tendenser på flera håll i Europa som Ungern och Polen föreslår ordförandena för Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen att det genomförs vissa skyddande lagändringar i Sverige. Syftet är att stärka domstolarnas oberoende i det fall en mer auktoritär regering skulle komma till makten i Sverige. Bland annat vill juristerna att domstolsverket precis som i Norge och Danmark ska ledas av en majoritet domare och inte av en enda person utsedd av regeringen. Det skriver justitieråden i tidskriften Svensk Juristtidning.