Miljardkostnader för dålig luft i EU

27 november 2018
Uppdaterad: 27 november 2018

Kostnaderna för sjukdomar och hälsoproblem som kan kopplas till avgaser och luftföroreningar från fordon uppgick i EU:s 28 länder till över 66 miljarder euro under 2016.

Det visar en studie som publiceras i dag tisdag av organisationen Europeiska folkhälsoalliansen. Utsläppen från dieselbilar svarade för 83 procent av vårdutgifterna.