Högerkandidat till kommissionsordförande i november

10 april 2018

Den europeiska högerpartigruppen EPP, där bland annat Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, har enats om hur man ska ta fram sin nästa kandidat till att bli EU-kommissionens ordförande. Den 8 november väntas dess medlemmar rösta om vem som företräder gruppen som i dagsläget är den största i EU.