Högerpolitiker kräver tydliga regler för rörlig arbetskraft

3 mars 2016
I nästa vecka väntas EU-kommissionen presentera förslag om löntagare som rör sig på den inre marknaden. EU-parlamentets stora högergrupp EPP kräver inför presentation att alla förslag måste vara ”tydliga, proportionella, icke-diskriminerade, berättigade och respektera de olika medlemsländernas lönesättning”.Läs mer