Högre krav på banker för hantering av osäkra lån

14 mars 2019

EU-parlamentet har på torsdagen antagit nya regler för hantering av lån som riskerar att inte bli återbetalda. Mängden sådana lån, där låntagaren antingen är 90 dagar försenad med återbetalning eller där det är osannolikt att lånet någonsin blir återbetalat, är relativt stor bland många europeiska banker sedan den ekonomiska krisen 2008. De nya reglerna kommer att kräva att banker inom EU har en viss mängd kapital tillgängligt för att täcka förluster av framtida lån som inte återbetalas. Parlamentet och EU:s medlemsländer är sedan tidigare redan överens om de nya reglerna.


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER