Hökmark jobbar för 5G

15 mars 2016
Moderaten och Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark har blivit utsedd av sin partigrupp EPP att företräda dem i EU- parlamentets arbete med ge plats för mobil bredband på 700 MHz i stället för de tv-sändningar som använder frekvensen idag. – Ett frigörande av 700 MHz-bandet lägger grund för Europa att bli ledande på 5G. 5G kommer att ha enorm betydelse för konkurrenskraften, innovationskraften och utvecklingen av nya globala europeiska företag, sade Gunnar Hökmark i ett uttalande. EPP är parlamentets största grupp. ■