Hormonförstörande ämnen ska minimeras

7 november 2018
Uppdaterad: 7 november 2018

EU-kommissionen vill ta ett helhetsgrepp när det gäller hormonstörande ämnen för att minimera människors exponering för sådana kemikalier och uppdatera unionens 20 år gamla strategi. Särskilt vill man skydda gravida, barn och ungdomar.