Hultqvist: Brexit försvagar Europa

17 maj 2016
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) varnar för att ett brittiskt beslut att lämna EU kan få allvarliga konsekvenser och försvaga säkerheten i Europa. Det kan också starta en process som gör att andra länder kan lämna EU.Läs mer