Industriproduktionen både ökade och var oförändrad i november

12 januari 2022

I november 2021 ökade industriproduktionen i EU med 2,3 procent jämfört med månaden innan. I Sverige var ökningen bara 0,1 procent. Jämfört på årsbasis var dock industriproduktionen i EU oförändrad mellan november 2020 och november 2021. Under samma period ökade den svenska industriproduktionen med 5,1 procent, uppger EU:s statistikbyrå Eurostat på onsdagen. Jämfört med 2015 har industriproduktionen i EU ökat med 6,5 procent medan den i Sverige har ökat med närmare 16 procent.