Inflationen lägre än beräknad

25 februari 2016
EU:s statistikbyrå Eurostat reviderar ned inflationen i euroområdet under januari med 0,1 procentenhet till 0,3 procent jämfört med tidigare prognos. Det är betydligt lägre än Europeiska centralbankens mål på en inflation strax under två procent.Läs mer