Inflationsmål nära

1 februari 2017

Inflationen i euroländerna var enligt preliminära siffror i januari 1,8 procent vilket är när Europeiska centralbankens mål på strax under två procent. På årsbasis har det målet aldrig nåtts.