Annons

Inga EU-nyheter hos Folkpartiet

28 oktober 2015
Fem EU-motioner ska behandlas på Folkpartiets landsmöte i november. De är samma eller liknande som diskuterades vid förra mötet 2013. Motionerna rör starkare EU-roll för nationella parlament, EU-gemensamma valsedlar, EU-domstolen ges nationella filialer, möjliga medlemsstater utanför Europa och begränsning av medlemsländernas vetorätt.Läs mer