Ingen ansvarsfrihet för Europeiska rådet

28 april 2016
EU-parlamentet röstade på torsdagen för att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för hanteringen av budgeten för 2014 som var på motsvarande 1,3 biljoner kronor. Parlamentarikerna skjuter dock för sjätte året i rad upp beslutet att ge ansvarsfrihet till ministerrådet och Europeiska rådet. Ledamöterna anser att det saknas fullständiga uppgifter från de två EU-institutionerna. ■