Ingen EU-enighet om alkohol för eget bruk

13 mars 2019

EU-ländernas finansministrar försökte vid sitt möte i Bryssel i går, tisdag, komma överens om en gräns för hur mycket alkohol som kan anses kunna tillverkas för eget bruk och som man därmed ska kunna få en skattereduktion för. Men länderna stod för långt ifrån varandra för att kunna enas om något.

– En del tycker att man ska kunna producera väldigt mycket alkohol för eget bruk, sådana mängder att jag tror ingen svensk skulle uppfatta att det på något sätt är för eget bruk, sade finansminister Magdalena Andersson (S) efter mötet.