Annons

Ingen svensk EU-parlamentariker redo rösta ja till budget i nuläget

10 september 2020
Uppdaterad: 10 september 2020

Vid EU-toppmötet i juli enades stats- och regeringscheferna att man ska kunna stoppa utbetalningar av EU-stöd till medlemsländer som inte följer rättsstatens principer. Men skrivningarna kring stoppreglerna har kritiserats av Europaparlamentet för att vara vaga och utvattnade. Sju svenska EU-parlamentariker fick under en debatt i Europahuset i Stockholm på torsdagen frågan om de kunde tänka sig att rösta ja till budget om den skrivningen inte skärps. Av dessa sade sex nej. Sverigedemokraternas Jessica Stegrud sade att hon tänker rösta nej oavsett hur skrivningen om villkorat EU-stöd ser ut. De sju EU-parlamentarikerna var Abir Al-Sahlani (C), Alice Bah-Kuhnke (MP), Malin Björk (V), Evin Incir (S), Arba Kokalari (M) och Jessica Stegrud (SD).