Annons

Inget veto från riksdagen om EU-avgift

4 december 2019

Riksdagen begär att regeringen ska försöka hålla nere Sveriges EU-avgift, men ställer inga krav på veto mot höjningar.

”Den svenska avgiften ska även hållas nere. Regeringen ska söka säkerställa att Sveriges totala avgift, räknat som andel av BNI, motsvarar dagens. Det vill regeringen främst göra genom att minska storleken på budgeten”, heter det i medskicket från riksdagens finansutskott, uppger TT/NSD.