Invandring från Norden får negativa effekter

28 april 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
Invandringen leder till lägre löner för personer födda i Sverige. Men det är enbart invandringen från de nordiska länderna som leder till de negativa effekterna.Läs mer