Irland har värsta virusspridningen i EU

3 september 2021

Irland är nu det land i EU som redovisar flest nya fall av covid-19 per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, skriver TT/GP. I den senaste veckostatistiken från EU:s smittskyddsenhet ECDC landar Irland på 504 nya fall per 100 000 invånare. Motsvarande siffra i Sverige är 127.