Island lade fram lagförslag om lika lön – först i världen

5 april 2017

Island har som det första landet i världen lagt fram en lag om lika lön oavsett kön, skriver Yle. Lagen som stöds både av center-höger regeringen och oppositionen förpliktar företag och ämbetsverk att bevisa att de betalar samma lön för samma arbete åt kvinnor och män.