Italien ber om hjälp med Sardinienbränder

26 juli 2021

Italien har bett länder i Europa att skicka brandbekämpningsplan för att hjälpa till med att släcka de bränder som rasar på Sardinien, uppger TT/SvD. De kraftiga bränderna har lett till omfattande förödelse och 400 personer har tvingats evakuera sina hem. Ingen rapporteras dock ha skadats eller omkommit.