Italien gör stor EU-sonderingen

10 februari 2016
Det italienska parlamentet har beslutat att genomföra en omfattande opinionsundersökning om vad italienarna anser om EU i syfte att få reda på hur samarbetet bör fortskrida.Läs mer