Italien inför obligatoriskt coronapass för restaurang- och museibesök

30 juli 2021

Den italienska regeringen har beslutat att införa obligatoriskt coronapass för många aktiviteter, rapporterar Yle. Detta som ett sätt att försöka hålla nere smittspridningen under den stora inhemska semesteranstormningen på olika platser under augusti månad. Reglerna, som framför allt omfattar kultur- och evenemangsbranschen, men även rör den som önskar äta inne på restaurang eller besöka en badanläggning eller nöjesfält, träder ikraft den 6 augusti.