Italien och Spanien fixar inte budgetmål

11 april 2016
Trots tidigare överenskommelser ser både Spanien och Italien ut att behöva ytterligare ett år på sig för att nå EU:s överskottsmål. I maj ska kommissionen avgöra om länderna får uppskov. ■