Italien utökar obligatoriskt grönt pass inför skolstarten

14 september 2021

När skolorna igen slår upp portarna i Italien krävs ett grönt pass för all skol- och universitetspersonal. Italien utökar kravet på vaccincertifikat till fler yrkesgrupper. Från att tidigare ha gällt läkare, sjuksköterskor och lärare till att nu omfatta alla som arbetar i skolans lokaler, skriver Yle.