Italiensk folkomröstning om oljeborrning misslyckad

18 april 2016
Söndagens italienska folkomröstning om att fasa ut gas- och oljeutvinning utanför landets kuster nådde med sitt 29 procents valdeltagande inte upp till gränsen på 50 procent för att omröstningen skulle gälla.Läs mer