Ja till EU-granskning av Facebook

25 oktober 2018

Europaparlamentet röstade på torsdagen igenom resolutionen som uppmanar EU:s nätsäkerhetsbyrå och Europeiska dataskyddsstyrelsen att genomföra en fullständig revision hos Facebook i syfte att granska huruvida det amerikanska bolaget följer EU:s dataskyddsregler.

Åtgärder föreslås också för att förhindra att politiska val i EU manipuleras framöver. Man vill bland annat att sociala medier ska märka robotgenererade inlägg eller tweetar. Läs mer här.