Jämställdhetsstrategi inget för kommissionen

8 december 2015
Trots att medlemsländerna efterfrågat nya alkohol- och jämställdhetsstrategier när de nuvarande löper ut vill EU-kommissionen inte ta fram några sådana. Beslutet motiveras på tisdagen av en talesperson med att med ordförande Jean-Claude Junckers löften om att EU ska vara ”mindre och mer anspråkslöst i små frågor”. ■