Japan och EU stärker forskningssamarbete

26 maj 2020

Japan och EU kommer att utöka samarbetet inom hälsoforskning. Efter en videokonferens mellan Japans premiärminister Shinzo Abe och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen krävde parterna att det framtida coronavaccinet ska göras tillgängligt globalt. De ska även samarbeta för att underlätta flödet av medicin och tjänster över gränserna.