Jordbrukets vattenanvändning ska bli mer miljövänlig

7 april 2020

Ministerrådet antog under tisdagen ett regelverk som ska öka användningen av renat avloppsvatten inom jordbruket. Bakgrunden till förslaget är att många medlemsländer inte använder renat avloppsvatten till sina jordbruk och istället använder andra och mindre miljövänliga bevattningsmetoder.