Juncker besöker oftast samma länder

16 juni 2016
EU-kommissionens ordförande, kristdemokraten och luxemburgaren Jean-Claude Juncker, har sedan han tillträdde 2014 besökt EU:s sex grundarländer (Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg) 51 gånger medan övriga 22 medlemsländer fått besök 12 gångar. Av de nordiska och baltiska länderna besökte Juncker Lettland en gång under landets EU-ordförandeskap förra året. Läs mer