Junckerkommissionen slår eget jämställdhetsmål

23 oktober 2019
Uppdaterad: 23 oktober 2019

Andelen kvinnliga chefer i EU-kommissionen är nu 41 procent jämfört med 30 procent för fem år sedan då Jean-Claude Juncker tillträdde och lovade att en andel på minst 40 procent. Av de allra högsta posterna, generaldirektörerna, har andelen kvinnor ökat från 14 till 38 procent.